Activitat pensada pels joves esportistes de l’escola, a través del joc, s’introduiran els principals esports i jocs esportius, sense cerca de la...

Activitat saludable i divertida on els alumnes gaudiran de l’esport més practicat; alhora que desenvolupen un major domini tècnic i tàctic del joc...

Preu: 70€

Arriba les vacances de nadal a les escoles, i des de Enlleura't tornem a organitzar un casalet amb el centre d'interés del NADAL.

Descripció: Activitat ideal per aquells alumnes que volen consolidar els coneixements adquirits en l’escola, o que necessitem...

Activitat lúdic- esportiva que treballa l’habilitat de patinar alhora que prepara, si es desitja, per a realitzar exhibicions amb altres escoles...

No entendríem l’esser humà sense la música doncs no existeix civilització sense aquesta, ja que ballar és una necessitat humana.

Pàgines