Activitat pensada pels joves esportistes de l’escola, a través del joc, s’introduiran els principals esports i jocs esportius, sense cerca de la...

Activitat saludable i divertida on els alumnes gaudiran de l’esport més practicat; alhora que desenvolupen un major domini tècnic i tàctic del joc...

Descripció: Activitat ideal per aquells alumnes que volen consolidar els coneixements adquirits en l’escola, o que necessitem...

Activitat lúdic- esportiva que treballa l’habilitat de patinar alhora que prepara, si es desitja, per a realitzar exhibicions amb altres escoles...

No entendríem l’esser humà sense la música doncs no existeix civilització sense aquesta, ja que ballar és una necessitat humana.

Actualment es proposa començar l’aprenentatge de l’anglès a Educació Infantil, quan la llengua materna ja està prou consolidada i es poden fer...

Pàgines