Anglès Infantil

Monitor Minerva Hidalgo
Destinataris Nens/es de P3 a P5
Horari Dimarts de 17:00 a 18:30

Actualment es proposa començar l’aprenentatge de l’anglès a Educació Infantil, quan la llengua materna ja està prou consolidada i es poden fer connexions entre la llengua materna i la llengua estrangera. En l’activitat busquem aprendre la llengua de manera activa i natural, doncs les estructures viscudes i repetitives fan que les connexions es facin fàcilment, i si aquestes estructures s’aprenen de manera gestual, amb moviment, amb música, amb contacte corporal, seguint un joc, es fan molt més ràpidament.

Descripció: Es busca ensenyar les primeres nocions d’anglès amb jocs, fitxes, audicions, de manera dinàmica i amena; de manera que els infants entenguin l’aprenentatge d’aquesta llengua com una font de diversió i puguin aprendre a valorar-la.

Continguts: La dinàmica de l’activitat consistirà en treballar la llengua anglesa a partir d’un conte, d’una cançó, o bé de jocs. L’aprenentatge es durà a terme amb un vocabulari i unes estructures de llenguatge específiques per la seva edat. Els continguts apareixeran de manera progressiva i simple, donant solidesa als elements anteriors es treballen tot tipus de vocabulari: colors, animals, presentar-se, acomiadar-se, cançons elementals, vocabulari d’objectes bàsics, joguines, família, menjar, estacions, accions, números, instruccions senzilles (clap, silence, stand up, sit down, …), i molts més!

Objectius:

  • Reconèixer els sons de la llengua anglesa.
  • Conèixer els elements més bàsics de la llengua (salutacions, accions simples).
  • Treballar elements bàsics com són els números, colors, animals, etc.
  • Aprendre cançons infantils típiques de la cultura anglesa.
  • Conèixer les principals festivitats de la cultura angles (Christmas, Halloween, St. Valentine’s day, etc).
Informació
Dimarts de 17:00 a 18:30
Nens/es de P3 a P5
Minerva Hidalgo