No entendríem l’esser humà sense la música doncs no existeix civilització sense aquesta, ja que ballar és una necessitat humana.

Actualment es proposa començar l’aprenentatge de l’anglès a Educació Infantil, quan la llengua materna ja està prou consolidada i es poden fer...

La llengua anglesa és extraordinària doncs permet comunicar-nos entre totes les persones, ja que és la única llengua vehicular vàlida per tot el...

Pàgines