Futbol Sala

Monitor Xevi Suari / Andrés Fernández
Destinataris P5 a 6è Primària
Horari Dx i Dv de 17:00 a 18:30

Activitat saludable i divertida on els alumnes gaudiran de l’esport més practicat; alhora que desenvolupen un major domini tècnic i tàctic del joc. El futbol sala és considerat una de las activitats extraescolars esportives que més interessa als nen/es durant el seu període escolar pel seu elevat poder pedagògic i motriu.

Aquesta activitat està lligada estretament a un dels projectes que té l’Associació Enlleura’t al barri: l’Associació Esportiva 

A través d’aquest esport es prent donar un espai pel desenvolupament integral de l’infant. La practica d’activitat física és ideal pel desenvolupen físic, però també social i psicològic. Aixì doncs alhora que pràctiquen un esport divertit i molt interessant motriument, es buscarà educar als infants en valors, fomentant l’activitat física com a oci positiu, i mitjà per a la socialització integració de totes les persones snes distició d’habilitat, sexe o raça.

Continguts: Situat també en el marc de les competicions dels Jocs Escolars o el Consell Esportiu del Maresme, es busca introduir a l’alumne en l’especialització del futbol sala. Començant per la tècnica més bàsica (passada, xut, control, etc..) i acabant per comprendre sistemes de joc (quadrat, rombe), principis ofensius i defensius, etc. es busca formar al jove esportista en un marc de competició però educatiu alhora, potenciant l’educació en valors. Els jocs, exercicis integrats, analítics, joc real, etc; seran els principals precursors de l’activitat.

Objectius:

  • Aprendre els principals aspectes tècnics.
  • Comprendré i executar accions tàctiques.
  • Reconèixer i acceptar les normes del joc respectant el contrari, jutges i àrbitres.
  • Treballar els valors que ofereix l’esport (solidaritat, superació, esforç, respecte, etc).
  • Dominar els diferents sistemes de joc del futbol sala.
  • Desenvolupar les habilitats motrius específiques del futbol sala.
Informació
Dx i Dv de 17:00 a 18:30
P5 a 6è Primària
Xevi Suari / Andrés Fernández