Reforç escolar

Monitor Noelia Garcia
Destinataris Nens/es de primària
Horari Dilluns de 17:00 a 18:30

Descripció: Activitat ideal per aquells alumnes que volen consolidar els coneixements adquirits en l’escola, o que necessitem reforçar continguts de matèries específiques.

Continguts: Es realitzaran entrevistes amb els tutors de cada alumne per conèixer el seu expedient acadèmic i poder incidir en aquelles àrees i matèries que el nen presenta més dificultats. Mitjançant un aprenentatge individualitzat no solament s’incidirà en continguts acadèmics, sinó que també es treballaran hàbits d’estudi bàsics, com són: hàbits posturals, la concentració, manipulació correcta del llapis bolígraf, cal·ligrafia, etc. També es donarà a conèixer eines d’estudi: la biblioteca, internet, etc.

Objectius:

  • Reforçar aquelles matèries on l’alumne presenta major dificultat.
  • Adquirir els hàbits bàsics d’estudi.
  • Millorar la concentració i el treball autònom.
  • Poder participar en ensenyament recíproc amb altres companys.
  • Conèixer diferents eines per facilitar l’estudi.
  • Consolidar els aprenentatges adquirits a l’escola.
Informació
Dilluns de 17:00 a 18:30
Nens/es de primària
Noelia Garcia